تست 2

Shortcode

ThumbnailsProductsPriceQuantityAction
مكان گيرنده
ریال346,800
لنت ترمز عقب زانتیا 1800
لنت ترمز عقب زانتیا 2000 ( هر کارتن 30 عدد)
 • لنت ترمز عقب زانتیا2000و1800

  • فرمولاسیون مختص خودروی لنت عقب زانتیا پلیت فولادی تقویت شده با پوشش پودری پلیمری
  • عاری از هرگونه ترکیبات آزبست
  • حداکثر ایمنی 
  • ترکیبی از رشته های فولادی و کربن سرامیکی
  • دوام بالا و عملکرد بهینه شده
  • نصب و تعویض بسیار راحت
  • حداقل تولید صدا و ارتعاش
  • بهبود ترمزگیری
  • عملکرد مناسب در گستره دمایی بالا
 • ایمنی، دوام و طول عمر بسیار
 • کاهش صدا و انتشار گرد غبار
 • عدم زنگ زدگی در طول استفاده
 • قدرت ترمزگیری قوی حتی در دماهای بالا
ریال71,400,000
لنت ترمز جلو کاپرا (هر کارتن 15 عدد)
ترکیبی از رشته های فولادی و کربن سرامیکی دوام بالا و عملکرد بهینه شده نصب و تعویض بسیار راحت
 • ایمنی، دوام و طول عمر بسیار
 • کاهش صدا و انتشار گرد غبار
 • عدم زنگ زدگی در طول استفاده
 • قدرت ترمزگیری قوی حتی در دماهای بالا
ریال69,750,000
لنت ترمز جلو 206 تیپ 5 و 6
لنت ترمز جلو 206 تیپ 5 و 6 (هر کارتن 15 عدد)

لنت ترمز جلو 206 تیپ 5و 6

 • فرمولاسیون مختص خودروی مگان پلیت فولادی تقویت شده با پوشش پودری پلیمری
 • عاری از هرگونه ترکیبات آزبست
 • حداکثر ایمنی 
 • ترکیبی از رشته های فولادی و کربن سرامیکی
 • دوام بالا و عملکرد بهینه شده
 • نصب و تعویض بسیار راحت
 • حداقل تولید صدا و ارتعاش
 • بهبود ترمزگیری
 • عملکرد مناسب در گستره دمایی بالا
 • کاهش صدا و انتشار گرد غبار
 • عدم زنگ زدگی در طول استفاده
 • قدرت ترمزگیری قوی حتی در دماهای بالا
ریال44,340,000
لنت ترمز عقب پژو 405
لنت ترمز عقب 405 ( هر کارتن ۳۶ عدد)
 • ایمنی، دوام و طول عمر بسیار
 • کاهش صدا و انتشار گرد غبار
 • عدم زنگ زدگی در طول استفاده
 • قدرت ترمزگیری قوی حتی در دماهای بالا
ریال90,000,000
لنت ترمز جلو برلیانس 330 (هر کارتن 15 عدد)
 • لنت ترمزجلو برلیانس330

  • فرمولاسیون مختص خودروی لنت جلو برلیانس 330 پلیت فولادی تقویت شده با پوشش پودری پلیمری
  • عاری از هرگونه ترکیبات آزبست
  • حداکثر ایمنی 
  • ترکیبی از رشته های فولادی و کربن سرامیکی
  • دوام بالا و عملکرد بهینه شده
  • نصب و تعویض بسیار راحت
  • حداقل تولید صدا و ارتعاش
  • بهبود ترمزگیری
  • عملکرد مناسب در گستره دمایی بالا
 • ایمنی، دوام و طول عمر بسیار
 • کاهش صدا و انتشار گرد غبار
 • عدم زنگ زدگی در طول استفاده
 • قدرت ترمزگیری قوی حتی در دماهای بالا
ریال73,950,000
لنت ترمز عقب پاترول
لنت ترمز عقب پاترول ( هر کارتن 15 عدد)
 • ایمنی، دوام و طول عمر بسیار
 • کاهش صدا و انتشار گرد غبار
 • عدم زنگ زدگی در طول استفاده
 • قدرت ترمزگیری قوی حتی در دماهای بالا
ریال74,400,000
لنت ترمز عقب پارس ELX
لنت ترمز عقب پارس ELX
 • ایمنی، دوام و طول عمر بسیار
 • کاهش صدا و انتشار گرد غبار
 • عدم زنگ زدگی در طول استفاده
 • قدرت ترمزگیری قوی حتی در دماهای بالا
ریال30,000,000
لنت ترمز عقب پراید
لنت ترمز عقب پراید ( هر کارتن ۳۶ عدد)
 • ایمنی، دوام و طول عمر بسیار
 • کاهش صدا و انتشار گرد غبار
 • عدم زنگ زدگی در طول استفاده
 • قدرت ترمزگیری قوی حتی در دماهای بالا
ریال56,340,000
لنت ترمز جلو آزرا
لنت ترمز جلو آزرا (هر کارتن 15 عدد)
 • ایمنی، دوام و طول عمر بسیار
 • کاهش صدا و انتشار گرد غبار
 • عدم زنگ زدگی در طول استفاده
 • قدرت ترمزگیری قوی حتی در دماهای بالا
ریال84,150,000
لنت ترمز جلو سمند EF7
لنت ترمز جلو سمند EF7 (هر کارتن 15عدد)
 • ایمنی، دوام و طول عمر بسیار
 • کاهش صدا و انتشار گرد غبار
 • عدم زنگ زدگی در طول استفاده
 • قدرت ترمزگیری قوی حتی در دماهای بالا
ریال44,340,000
لنت ترمز جلو لیفان x60
لنت ترمز جلو ام وی ام 315 (هر کارتن 15 عدد)
 • ایمنی، دوام و طول عمر بسیار
 • کاهش صدا و انتشار گرد غبار
 • عدم زنگ زدگی در طول استفاده
 • قدرت ترمزگیری قوی حتی در دماهای بالا
ریال74,250,000
لنت ترمز جلو 206 تیپ 2
لنت ترمز جلو 206 تیپ 2 (هر کارتن 15 عدد)
 • لنت ترمزجلوی 206 تیپ 2و 3

  • فرمولاسیون مختص خودروی لنت 206 پلیت فولادی تقویت شده با پوشش پودری پلیمری
  • عاری از هرگونه ترکیبات آزبست
  • حداکثر ایمنی 
  • ترکیبی از رشته های فولادی و کربن سرامیکی
  • دوام بالا و عملکرد بهینه شده
  • نصب و تعویض بسیار راحت
  • حداقل تولید صدا و ارتعاش
  • بهبود ترمزگیری
  • عملکرد مناسب در گستره دمایی بالا
 • ایمنی، دوام و طول عمر بسیار
 • کاهش صدا و انتشار گرد غبار
 • عدم زنگ زدگی در طول استفاده
 • قدرت ترمزگیری قوی حتی در دماهای بالا
ریال44,340,000
لنت ترمز عقب 206 تیپ 5 و 6 و SD
لنت ترمز عقب 206 تیپ 5 و 6 و SD ( هر...
 • لنت ترمزعقب 206 تیپ 5 و6 و SD

  • نصب و تعویض بسیار راحت
  • حداقل تولید صدا و ارتعاش
 • ایمنی، دوام و طول عمر بسیار
 • کاهش صدا و انتشار گرد غبار
 • عدم زنگ زدگی در طول استفاده
 • قدرت ترمزگیری قوی حتی در دماهای بالا
ریال38,565,000
لنت جلو جک S5
لنت ترمز جلو جک S5 (هر کارتن 15 عدد)
 • لنت ترمز جلو جک S5

  • نصب و تعویض بسیار راحت
  • حداقل تولید ارتعاش
  • عملکرد مناسب در گستره دمایی بالا
 • ایمنی، دوام و طول عمر بسیار
 • کاهش صدا و انتشار گرد غبار
 • عدم زنگ زدگی در طول استفاده
 • قدرت ترمزگیری قوی حتی در دماهای بالا
ریال84,150,000
لنت جلو ریو
لنت ترمز جلو ریو (هر کارتن 15 عدد)
 • ایمنی، دوام و طول عمر بسیار
 • کاهش صدا و انتشار گرد غبار
 • عدم زنگ زدگی در طول استفاده
 • قدرت ترمزگیری قوی حتی در دماهای بالا
ریال44,340,000
لنت ترمز جلو زانتیا 2000
لنت ترمز جلو زانتیا 2000 (هر کارتن 15 عدد)
 • لنت ترمزجلو زانتیا  2000

  • فرمولاسیون مختص خودروی لنت جلو زانتیا پلیت فولادی تقویت شده با پوشش پودری پلیمری
  • عاری از هرگونه ترکیبات آزبست
  • حداکثر ایمنی 
  • ترکیبی از رشته های فولادی و کربن سرامیکی
  • دوام بالا و عملکرد بهینه شده
  • نصب و تعویض بسیار راحت
  • حداقل تولید صدا و ارتعاش
  • بهبود ترمزگیری
  • عملکرد مناسب در گستره دمایی بالا
 • ایمنی، دوام و طول عمر بسیار
 • کاهش صدا و انتشار گرد غبار
 • عدم زنگ زدگی در طول استفاده
 • قدرت ترمزگیری قوی حتی در دماهای بالا
ریال45,000,000
لنت ترمز جلو لیفان x60 (هر کارتن 15 عدد)
 • لنت ترمزجلو لیفان X60

  • حداکثر ایمنی 
  • دوام بالا و عملکرد بهینه شده
  • نصب و تعویض بسیار راحت
  • حداقل تولید ارتعاش
 • کاهش صدا و انتشار گرد غبار
 • عدم زنگ زدگی در طول استفاده
 • قدرت ترمزگیری قوی حتی در دماهای بالا
ریال74,250,000
لنت ترمز جلو ام وی ام x22 (هر کارتن 15 عدد)
 • لنت ترمزجلو ام وی ام x22

  • نصب و تعویض بسیار راحت
  • حداقل تولید صدا و ارتعاش
 • ایمنی، دوام و طول عمر بسیار
 • کاهش صدا و انتشار گرد غبار
 • عدم زنگ زدگی در طول استفاده
 • قدرت ترمزگیری قوی حتی در دماهای بالا
ریال74,250,000
لنت ترمز جلو ام وی ام MVM X33 (هر کارتن 15 عدد)
 • لنت ترمز جلو ام وی ام MVM X33

  • نصب و تعویض بسیار راحت
 • ایمنی، دوام و طول عمر بسیار
 • کاهش صدا و انتشار گرد غبار
 • عدم زنگ زدگی در طول استفاده
 • قدرت ترمزگیری قوی حتی در دماهای با
ریال74,250,000
1 2 3 4 9
X